туг

Нүүрсний уурхайн тэсрэлтэнд тэсвэртэй моторыг зөв сонгох

Нүүрсний уурхайн гүний үйл ажиллагаа, ажлын нөхцөл нь төвөгтэй, хүнд, байгаль орчин хүнд, геологийн нөхцөл өөрчлөгдөхөд ачаалал өөрчлөгддөг, ашиглалтын хүрээ хязгаарлагдмал, мөргөлдөх, мөргөлдөх, унах болон бусад аюул, нойтон, моторт ус, тос, эмульс болон бусад нөлөө үзүүлэх ба хий, нүүрсний тоос тэсрэх эрсдэл, тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны чичиргээ болон бусад сөрөг нөхцөл байдал бий.Хөдөлгүүрийг ажиллуулах явцад осол гарахгүй байх нь хөдөлгүүрийг зөв сонгоход маш чухал юм.Иймд моторыг сонгохдоо дээрх ажлын орчин, нөхцөлийг бүрэн харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр мотор өөрөө бүтэц, гүйцэтгэлийн хувьд ажлын орчин, нөхцөлийн шаардлагад тохирсон байх ёстой.Тиймээс мотор сонгохдоо дараах зарчмуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1 Тэсрэлтээс хамгаалсан моторыг дамжуулах механизмын ажлын шинж чанар, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, тохирох хүч, хүчдэл, хурд, асаах момент, хэт ачааллын хүчин чадал зэргийг харгалзан сонгоно.Зүсэгчээр зүссэн нүүрсний давхарга нь заримдаа гангаар дүүрдэг, нүүрсний давхарга нь хатуу зөөлөн байдаг тул хөдөлгүүр ажиллаж байх үед хэт ачааллын үзэгдэл ихэвчлэн тохиолддог.Замын туузан дамжуулагч, ялангуяа эргэдэг нүүр хусах туузан дамжуулагч нь ихэвчлэн хэт ачааллаас эхэлдэг бөгөөд ашиглалтын явцад гэнэт нүүрс овоолж эсвэл нүүрс болж хувирдаг тул хэт ачааллын үзэгдэл байнга гардаг.Тиймээс асаах момент өндөртэй тэсрэлтээс хамгаалагдсан моторыг сонгох хэрэгтэй.

2 Дэлбэрэлтээс хамгаалах мотор нь улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хяналтын нэгж байх ёстой бөгөөд энэ шалгалтыг давж, дэлбэрэлтээс хамгаалах гэрчилгээ, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг авч, Нүүрсний үндэсний удирдлагын газрын нүүрсний аюулгүй байдлын албанаас цооногийн гэрчилгээ олгосон байна.

3 Аюулгүй ажиллагаа, тохиромжтой засвар үйлчилгээ, дэвшилтэт технологи, эдийн засгийн болон боломжийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх, шинжлэх ухааны сонголт хийх зарчмын дагуу.

微信图片_20240301155149


Шуудангийн цаг: 2024 оны 3-р сарын 01-ний өдөр